PULLONPOHJA

ENSI-ILTA 18.2.1964

Käsikirjoitus: Walentin Chorell
Suomennos: Alpo Routasuo
Ohjaus: Aaro Huovila
Valot: Matti Välinen

 

Tämänkertaista Huoneteatterin tarjoamaa teatterituokiota ei voine pitää aivan tavallisena ensi-iltana sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä tavallista enemmän esitysten valmisteluvaiheisiin on liittynyt Huoneteatterille niin ominaista kokeilunhalua ja uusien menettelytapojen etsimistä, ei niinkään pyrkimyksinä aikakaudellemme tyypillisen modernin teatterin tavoitteina kuin ennen muuta käytännön teatteriharrastukseen ja siihen liittyviin esitystaidollisiin seikkoihin kohdistuvina.

Ensiksikin nyt esitettävät näytelmät ovat lähteneet liikkeelle Jyvälän Vapaaopiston näytelmäpiirin harrastajien toimesta, mutta koska opiston huonetilat teatterityötä ajatellen olivat varsin puutteeliset, etsittiin yhteistyömuotoja Huoneteatterin kanssa ja siten harjoitukset kokonaisuudessaan siirtyivät teatterin suojiin ja samalla eräitä osasuorituksia "lainattiin" vapaina olevien huoneteatterilaisten esitettäviksi.

Toiseksi ryhdyttiin tutkimaan Tampereen YKK:n Draamastudion tuotteina syntyneitä dramatisointeja, joista nyt esitettävä "Halvattu" edustaa synnyltään merkillisimpiä. Kyseinen tohtori Ahokkaan teksti lienee esimerkki dramatisoijan laajoista mahdollisuuksista näytelmätekstin tuottajina tai sitten kielteinen näyte keinoista, joita dramatisoija ei saa käyttää, - miten itse kukin vain haluaa. Joka tapauksessa aihe perustuu Viljo Kojon samannimiseen novelliin, mutta tekstillisesti molemmille oli alunperin yhteistä vain yksi ja ainoa sana, joka sekin vähemmän huoneteatterimaisen intiimiin ympäristöön sopivana on ohjaajan toimesta pyyhitty pois.

"Pullonpohja" sen sijaan useampikertaisena radion kuunnelmaesityksenä ei kaivanne lähempiä selvittelyjä. Joka tapauksessa Chorellin kiinteä ja ilmaisurikas teksti myöskin harrastajanäyttelijöitä ajatellen on tunnustanut siinä määrin onnistuneelta ettei sitä ohjaajana ole juuri tehnyt mieli "peukaloida".

Kun vielä mukanaolijoiden välitön kiinnostus harrastukseensa on kestänyt niin opetussuunnitelmaiset kertaviikkoharjoitukset kuin sairauksien aiheuttamat henkilövaihdoksetkin, täytyy kokailua pitää siinä määrin myönteisenä, että on rohjettu lähteä liikkeelle huoneteatterimaisen ensi-illan merkeissä.

- Aaro Huovila -

ROOLEISSA:
"Pullonpohja": Martta Joutsi
Yövartija: Oskari Pulkkinen
Rouva Herbertsson: Marja-Terttu Vikström